Il-ġlieda kontra t-terroriżmu: nagħlqu l-vit tal-flus

Sigurtà - - 01:30

Inkorpora dan il-filmat:

Il-Parlament ħatar kumitat speċjali ta' 30 membru biex isib modi kif ikun miġġieled it-terroriżmu fl-Ewropa u jtejjeb il-kooperazzjoni transkonfinali. L-UE qed tiġġieled fuq bosta fronti, wieħed minnhom huwa l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-MPE qed jiffokaw fuq il-ħasil ta' flus u l-kriminalità organizzata biex iwaqqfu l-fluss tal-fondi.

Traskrizzjoni: