It-tisħiħ tas-setgħat tan-nisa: sfida għall-Ewropa moderna

Soċjetà - - 02:00

Inkorpora dan il-filmat:

L-ugwaljanza bejn is-sessi: sew jekk hux il-mod kif jinqasam ix-xogħol fid-dar jew fuq ix-xogħol, fil-politika jew fl-iskejjel, għad fadal ħafna xi jsir, skont il-MPE Constance Le Grup u Anna Hedh, membri tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi.

Traskrizzjoni: