Traffikar ta' Bnedmin

Soċjetà - - 01:42

Inkorpora dan il-filmat:

It-traffikar tal-bniedem huwa l-esplojtazzjoni sfurzata ta’ persuna kontra l-volontà tagħha. Mhux biss huwa wieħed mill-aktar reati li qed jiżdied b’mod mgħaġġel fid-dinja, iżda 15,846 vittma ġew reġistrati fl-UE bejn l-2013 u l-2014, u 71% tal-vittmi kienu nisa u bniet. Bl-kriżi migratorja għaddejja, il-Parlament jibqa’ jipprijoritizza l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bniedem

Traskrizzjoni: