Lili x’tagħtini l-UE?

Soċjetà - - 00:39

Inkorpora dan il-filmat:

Tagħtini ikel u prodotti aktar sikuri. Tagħtini arja u ilma aktar nodfa. Tagħtini l-kapaċità li ngħix u naħdem kull fejn nixtieq. Tagħtini l-fakultà li nċempel bi prezzijiet domestiċi irrispettivament minn fejn inkun fl-UE. Tagħtini l-fakultà li nħallas billi nuża munita waħda fi 19-il pajjiż differenti. Dawn huma biss xi ftit mill-affarijiet li l-UE tagħtini.