Wifi għal kulħadd: nagħlqu l-firda

Soċjetà - - 01:26

Inkorpora dan il-filmat:

Hekk kif l-UE timxi biex tibni soċjetà tassew diġitali, il-bini ta' pontijiet li jgħaqdu l-qasma diġitali bejn żoni urbani u rurali huwa kruċjali. L-iskema WiFi4EU għandha l-għan li twassal konnessjoni bl-internet ta' kwalità għolja mingħajr ħlas lil eluf ta' komunitajiet lokali.

Traskrizzjoni: