Ir-riżultati tiegħek

Qed jintwera/ew 1-8 minn 4,280 filmat(i)

UE-Turkija: Lejn tmiem in-nuqqas ta' ftehim

Others - 08.02.2018 - 08:00

Għal snin, it-Turkija u l-UE kkoperaw fuq kwistjonijiet bħall-kummerċ, il-migrazzjoni u n-NATO. Taħditiet sabiex it-Turkija tingħaqad mal-UE bdew fl-2005. Wara l-attentat ta' kolp ta' stat fl-2016, it-Turkija imponiet stat ta' emerġenza, li ppermetta lill-gvern li jdur mal-istat tad-dritt u jsikket lill-avversarji politiċi. L-UE tgħid li l-pajjiż ma jistax jingħaqad mal-Unjoni Ewropea kemm-il darba ma titjiebx il-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem. Il-Viċi President tad-Delegazzjoni dwar ir-relazzjonijiet UE-Turkija Miltiadis Kyrkos jispjega fejn jinsabu t-taħditiet.

Lili x’tagħtini l-UE?

Soċjetà - 31.01.2018 - 16:01

Tagħtini ikel u prodotti aktar sikuri. Tagħtini arja u ilma aktar nodfa. Tagħtini l-kapaċità li ngħix u naħdem kull fejn nixtieq. Tagħtini l-fakultà li nċempel bi prezzijiet domestiċi irrispettivament minn fejn inkun fl-UE. Tagħtini l-fakultà li nħallas billi nuża munita waħda fi 19-il pajjiż differenti. Dawn huma biss xi ftit mill-affarijiet li l-UE tagħtini.

X’inhu l-Parlament Ewropew?

Soċjetà - 31.01.2018 - 16:00

Il-Parlament Ewropew huwa l-istituzzjoni parlamentari eletta direttament tal-Unjoni Ewropea. Huwa għandu 751 membru, minn 28 pajjiż tal-UE, fi 8 gruppi politiċi, u jirrappreżenta lil 510 miljun persuna.