Economie

Miniatuur 01:51 Actueel

Kringloopeconomie: Europa ruimt op

Economie - 06.04.2018 09:15

Om in te spelen op de stijgende behoefte aan meer recycling en minder afval in Europa, werkt de EU een nieuw beleid uit voor een groenere toekomst met verstevigde concurrentiekracht.

miniatuur 01:14 Actueel

De Europese begroting klaarmaken voor de toekomst

Economie - 08.03.2018 08:00

Het Parlement werkt aan de volgende meerjarenbegroting van de EU. Het Meerjarig financieel kader (MFK) voor na 2020 moet meer ambitie tonen, zodat zowel oude als nieuwe prioriteiten worden gefinancierd. De Europarlementariërs zullen stemmen over de prioriteiten van het Parlement tijdens de plenaire vergadering van maart in Straatsburg.

miniatuur 00:59

MFK: een toekomstgericht kader voor de EU-begroting

Economie - 06.03.2018 08:00

Het Meerjarig Financieel Kader, of MFK, geeft de EU een langere tijdsperiode waarin ze haar beleidslijnen kan uitvoeren om ze van kracht te laten zijn. Het Parlement werkt aan het volgende MFK voor 2021 en daarna.

eengemaakte markt 01:30 Actueel

25 jaar Eengemaakte Markt: veel bereikt, nieuwe uitdagingen in het verschiet

Economie - 04.01.2018 16:23

De Eengemaakte Markt is in haar 25-jarig bestaan van 12 EU-lidstaten gegroeid tot 28 en strekt zich door middel van bilaterale akkoorden uit tot Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER-landen) en Zwitserland. Ondanks onzekerheden en uitdagingen oefent de vrijhandelszone van de EU in heel Europa nog steeds een enorme aantrekkingskracht uit.

Poster 01:46 Actueel

Belastingontduiking vereist permanent onderzoek

Economie - 07.12.2017 08:00

Na de lekken van de Paradise Papers zullen de Parlementsleden heel waarschijnlijk oproepen tot de oprichting van een speciale onderzoekscommisie, en uiteindelijk tot een permanente commissie om klaarheid te brengen in de wanpraktijken op het gebied van belastingen. Over de uiteindelijke aanbevelingen van de onderzoekscommissie over witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (PANA), zal worden gestemd in de plenaire vergadering van december. Het doel is de uitvoering van de wetten tegen witwaspraktijken te versnellen.

Zoeken naar boot 01:20 Actueel

Nieuwe regels stroomlijnen data passagiersschepen voor snelle redding

Economie - 28.09.2017 09:00

Het Europees Parlement werkt de regelgeving voor passagiersschepen en veerboten bij, om mazen in veiligheidsinspecties te dichten en ook nieuwe scheepstypen erbij te betrekken. Volgens deze regels moeten de passagiersgegevens digitaal worden gemeld aan de nationale autoriteiten, zodat bij een ongeval de informatie kan worden doorgegeven aan reddingsdiensten en families.

gasleiding geel en rood 01:30 Actueel

Meer solidariteit bij gastoevoer

Economie - 12.09.2017 09:00

Het Europees Parlement legt de laatste hand aan een nieuwe regeling om de veiligheid van de gastoevoer naar de EU veilig te stellen. Onder de nieuwe solidariteitsregels zullen lidstaten die te maken krijgen met ernstige gastekorten, hulp krijgen van buurlanden.

Panama Papers 01:44 Actueel

Panama Papers: ministers van financiën aan de tand gevoeld.

Economie - 12.07.2017 10:54

Verscheidene ministers van financiën van de EU moesten vragen beantwoorden van een Parlementaire Onderzoekscommissie die was ingesteld om de openbaringen van de zogenaamde Panama Papers te onderzoeken - een vondst van 11,5 miljoen uitgelekte documenten van het vierde grootste offshore advocatenkantoor ter wereld. Daarin stonden ook namen van politici en openbare figuren. De ministers van financiën bespraken de problemen in hun landen en wat eraan gedaan wordt.

Een afbeelding over passagiersrechten: bagage met op de achtergrond een man die bij de zee op het strand zit. 01:09

Uw rechten tijdens uw reis in Europa

Economie - 07.07.2017 13:02

Hebt u ooit te maken gehad met een vertraging of annulering? Kom meer te weten over uw rechten als passagier wanneer u binnen Europa reist. U hebt wellicht recht op allerlei zaken, van consumpties tot compensatie. Passagiers met een handicap of beperkte mobiliteit hebben nog extra rechten.

Animatiefilm 04:45 Actueel

Geplande veroudering: waarom spullen niet lang meegaan

Economie - 29.06.2017 16:00

In de strijd tegen geplande veroudering wil het Europees Parlement minimumcriteria vastleggen voor de bestendigheid van producten en de consumenten beter informeren over de duurzaamheid ervan. Het doel is reparaties te stimuleren en afval te verminderen. Het goede nieuws? 77% van de consumenten in de EU wil zijn kapotte producten liever laten repareren dan nieuwe kopen.