Economie

eengemaakte markt 01:30 Actueel

25 jaar Eengemaakte Markt: veel bereikt, nieuwe uitdagingen in het verschiet

Economie - 04.01.2018 16:23

De Eengemaakte Markt is in haar 25-jarig bestaan van 12 EU-lidstaten gegroeid tot 28 en strekt zich door middel van bilaterale akkoorden uit tot Noorwegen, IJsland, Liechtenstein (EER-landen) en Zwitserland. Ondanks onzekerheden en uitdagingen oefent de vrijhandelszone van de EU in heel Europa nog steeds een enorme aantrekkingskracht uit.

Poster 01:46 Actueel

Belastingontduiking vereist permanent onderzoek

Economie - 07.12.2017 08:00

Na de lekken van de Paradise Papers zullen de Parlementsleden heel waarschijnlijk oproepen tot de oprichting van een speciale onderzoekscommisie, en uiteindelijk tot een permanente commissie om klaarheid te brengen in de wanpraktijken op het gebied van belastingen. Over de uiteindelijke aanbevelingen van de onderzoekscommissie over witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (PANA), zal worden gestemd in de plenaire vergadering van december. Het doel is de uitvoering van de wetten tegen witwaspraktijken te versnellen.

Zoeken naar boot 01:20 Actueel

Nieuwe regels stroomlijnen data passagiersschepen voor snelle redding

Economie - 28.09.2017 09:00

Het Europees Parlement werkt de regelgeving voor passagiersschepen en veerboten bij, om mazen in veiligheidsinspecties te dichten en ook nieuwe scheepstypen erbij te betrekken. Volgens deze regels moeten de passagiersgegevens digitaal worden gemeld aan de nationale autoriteiten, zodat bij een ongeval de informatie kan worden doorgegeven aan reddingsdiensten en families.

gasleiding geel en rood 01:30 Actueel

Meer solidariteit bij gastoevoer

Economie - 12.09.2017 09:00

Het Europees Parlement legt de laatste hand aan een nieuwe regeling om de veiligheid van de gastoevoer naar de EU veilig te stellen. Onder de nieuwe solidariteitsregels zullen lidstaten die te maken krijgen met ernstige gastekorten, hulp krijgen van buurlanden.

Panama Papers 01:44 Actueel

Panama Papers: ministers van financiën aan de tand gevoeld.

Economie - 12.07.2017 10:54

Verscheidene ministers van financiën van de EU moesten vragen beantwoorden van een Parlementaire Onderzoekscommissie die was ingesteld om de openbaringen van de zogenaamde Panama Papers te onderzoeken - een vondst van 11,5 miljoen uitgelekte documenten van het vierde grootste offshore advocatenkantoor ter wereld. Daarin stonden ook namen van politici en openbare figuren. De ministers van financiën bespraken de problemen in hun landen en wat eraan gedaan wordt.

Een afbeelding over passagiersrechten: bagage met op de achtergrond een man die bij de zee op het strand zit. 01:09

Uw rechten tijdens uw reis in Europa

Economie - 07.07.2017 13:02

Hebt u ooit te maken gehad met een vertraging of annulering? Kom meer te weten over uw rechten als passagier wanneer u binnen Europa reist. U hebt wellicht recht op allerlei zaken, van consumpties tot compensatie. Passagiers met een handicap of beperkte mobiliteit hebben nog extra rechten.

Animatiefilm 04:45 Actueel

Geplande veroudering: waarom spullen niet lang meegaan

Economie - 29.06.2017 16:00

In de strijd tegen geplande veroudering wil het Europees Parlement minimumcriteria vastleggen voor de bestendigheid van producten en de consumenten beter informeren over de duurzaamheid ervan. Het doel is reparaties te stimuleren en afval te verminderen. Het goede nieuws? 77% van de consumenten in de EU wil zijn kapotte producten liever laten repareren dan nieuwe kopen.

economy 01:29 Actueel

Tackling trade dumping

Economie - 20.06.2017 12:00

Imports from outside the EU reached €468.2 billion in the first quarter of 2017. To avoid unfair competition for European businesses and workers, fines are imposed on third countries deemed to be “dumping” goods into the EU market. The European Parliament is looking at a new methodology for calculating anti-dumping duties, where “significant market distortions” are the basis for calculations.

infographics 01:27 Actueel

Blauwe kaart van de EU: een tekort aan vaardigheden vullen

Economie - 15.06.2017 12:00

EU-lidstaten hebben een tekort aan werknemers in een aantal kernsectoren: Europa zou tot wel 756.000 hooggekwalificeerde ICT-mensen en ongeveer een miljoen gezondheidszorgprofessionals nodig kunnen hebben tegen 2020. Een herziene Blauwe kaart van de EU heeft tot doel de meest talentvolle mensen van de wereld aan te trekken.

Een animatie over het einde van roamingkosten in 2017. 00:36 Actueel

Einde aan roaming

Economie - 14.06.2017 16:47

Waarom zou het bellen van familie en vrienden vanuit een ander EU-land duurder moeten zijn? Met ingang van juni 2017 worden roamingkosten in Europa afgeschaft. Het Europees Parlement heeft gezorgd voor dit verbod door de kosten vanaf 2007 consequent te beperken. Nu kunt u voor dezelfde prijs als thuis in de hele EU bellen, sms’en of surfen.