Wereld

Boom in de woestijn 01:25 Actueel

COP23: een nieuwe stap

Wereld - 31.10.2017 08:00

Na Parijs en Marrakesh vindt nu in Bonn de COP23 over klimaatverandering plaats. De leden van het Europarlement willen een strategie voor nul-uitstoot en meer inspanningen om de temperatuurstijging te beperken.

Twee bedreigende schaduwen van politieagenten in de deuropening 00:51

De Sakharov-prijs voor vrijheid van denken

Wereld - 23.10.2017 13:39

De eerbiediging van de mensenrechten is een van de fundamentele waarden van de Europese Unie. Een schending van deze rechten doet afbreuk aan de democratische principes waarop onze samenleving is gebouwd. Het Europees Parlement levert strijd tegen dergelijke schendingen via wetgevende maatregelen en door de mensenrechten op te nemen in zijn externe handelsovereenkomsten. Het Europees Parlement steunt ook de mensenrechten door elk jaar de Sakharov-prijs voor vrijheid van denken uit te reiken aan personen die een uitzonderlijke bijdrage aan de strijd voor mensenrechten hebben geleverd.

Auto in Cuba 02:09 Actueel

EU-Cuba: een nieuwe start

Wereld - 04.07.2017 08:44

De Europese Unie normaliseert haar relatie met Cuba, met de eerste bilaterale overeenkomst die ooit is gesloten. Het doel is om een politieke dialoog op gang te brengen en handel en samenwerking te bevorderen.

Oliepalm 01:28 Actueel

De Europese honger naar palmolie intomen

Wereld - 08.03.2017 12:00

De palmolie-industrie in Zuidoost-Azië heeft desastreuze gevolgen gehad voor de plaatselijke gemeenschappen en het milieu. Moet Europa zich ontwennen van dit controversiële product? Europarlementariërs van de Commissie milieubeheer zeggen dat biobrandstoffen volledig vrij van palmolie moeten zijn.

IJsbeer 01:30 Actueel

De belangen in het noordpoolgebied beheren

Wereld - 24.02.2017 10:59

Naar aanleiding van de klimaatverandering en mogelijke politieke spanningen stellen Europarlementariërs aanbevelingen voor over het gebruik van de hulpbronnen op de Noordpool waarbij de schade voor het milieu tot het minimum wordt beperkt.

Tractor met pesticiden 01:26 Actueel

Gevaarlijke pesticiden vervangen

Wereld - 13.02.2017 08:59

Europarlementariërs willen het sneller en eenvoudiger maken om chemische pesticiden te vervangen door bio-alternatieven.