Wereld

Sakharov-prijs 01:35 Actueel

Democratische oppositie van Venezuela krijgt Sakharov-prijs 2017

Wereld - 13.12.2017 14:30

De Sakharov-prijs 2017 voor vrijheid van denken werd toegekend aan alle politieke gevangenen in Venezuela en de democratische oppositie, vertegenwoordigd door de voorzitter van de Nationale Assemblee, Julio Borges. “Deze prijs is een erkenning voor elke Venezolaan”, zei Julio Borges toon hij de prijs in ontvangst kwam nemen in Straatsburg. De Sakharov-prijs voor vrijheid van denken, genoemd naar de sovjet-natuurkundige en politiek dissident Andrei Sakharov, wordt elk jaar uitgereikt door het Europees Parlement.

Venezuela 04:16 Actueel

Sakharov-prijs 2017: De oppositie van Venezuela in een door crisis geteisterd land

Wereld - 08.12.2017 09:00

Venezuela kampt met een economische en politieke crisis. De politieke oppositie van het land strijdt iedere dag om de vrijheid terug te winnen. Het Europees Parlement heeft de Sakharov-prijs voor vrijheid van denken toegekend aan alle politieke gevangenen in Venezuela en de democratische oppositie, vertegenwoordigd door de voorzitter van de Nationale Assemblee, Julio Borges.

migrant 01:25 Actueel

Een Europese oplossing voor asielzoekers in Europa

Wereld - 21.11.2017 16:00

Het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) is gevestigd in Malta. Het Europees Parlement poogt om zijn rol binnen het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te versterken, zodat Europa de vluchtelingenstromen beter kan verwerken.

Boom in de woestijn 01:25 Actueel

COP23: een nieuwe stap

Wereld - 31.10.2017 08:00

Na Parijs en Marrakesh vindt nu in Bonn de COP23 over klimaatverandering plaats. De leden van het Europarlement willen een strategie voor nul-uitstoot en meer inspanningen om de temperatuurstijging te beperken.

Twee bedreigende schaduwen van politieagenten in de deuropening 00:51

De Sakharov-prijs voor vrijheid van denken

Wereld - 23.10.2017 13:39

De eerbiediging van de mensenrechten is een van de fundamentele waarden van de Europese Unie. Een schending van deze rechten doet afbreuk aan de democratische principes waarop onze samenleving is gebouwd. Het Europees Parlement levert strijd tegen dergelijke schendingen via wetgevende maatregelen en door de mensenrechten op te nemen in zijn externe handelsovereenkomsten. Het Europees Parlement steunt ook de mensenrechten door elk jaar de Sakharov-prijs voor vrijheid van denken uit te reiken aan personen die een uitzonderlijke bijdrage aan de strijd voor mensenrechten hebben geleverd.

Auto in Cuba 02:09 Actueel

EU-Cuba: een nieuwe start

Wereld - 04.07.2017 08:44

De Europese Unie normaliseert haar relatie met Cuba, met de eerste bilaterale overeenkomst die ooit is gesloten. Het doel is om een politieke dialoog op gang te brengen en handel en samenwerking te bevorderen.