Wereld

Auto in Cuba 02:09 Actueel

EU-Cuba: een nieuwe start

Wereld - 04.07.2017 08:44

De Europese Unie normaliseert haar relatie met Cuba, met de eerste bilaterale overeenkomst die ooit is gesloten. Het doel is om een politieke dialoog op gang te brengen en handel en samenwerking te bevorderen.

Oliepalm 01:28 Actueel

De Europese honger naar palmolie intomen

Wereld - 08.03.2017 12:00

De palmolie-industrie in Zuidoost-Azië heeft desastreuze gevolgen gehad voor de plaatselijke gemeenschappen en het milieu. Moet Europa zich ontwennen van dit controversiële product? Europarlementariërs van de Commissie milieubeheer zeggen dat biobrandstoffen volledig vrij van palmolie moeten zijn.

IJsbeer 01:30 Actueel

De belangen in het noordpoolgebied beheren

Wereld - 24.02.2017 10:59

Naar aanleiding van de klimaatverandering en mogelijke politieke spanningen stellen Europarlementariërs aanbevelingen voor over het gebruik van de hulpbronnen op de Noordpool waarbij de schade voor het milieu tot het minimum wordt beperkt.

Tractor met pesticiden 01:26 Actueel

Gevaarlijke pesticiden vervangen

Wereld - 13.02.2017 08:59

Europarlementariërs willen het sneller en eenvoudiger maken om chemische pesticiden te vervangen door bio-alternatieven.

Drie windturbines op een veld 01:45

Gemeenschappelijke doelstellingen: de Energie-unie

Wereld - 01.02.2017 20:12

Wat betekent uw energiebron voor u? Of, wellicht nog pertinenter, wat zal deze voor uw kinderen betekenen? Europa wordt geplaagd door luchtverontreiniging en wisselvallige brandstofprijzen - we moeten actie ondernemen. De Europese Unie werkt aan verandering. Samenwerkingsverbanden zoals Ecopower illustreren hoe de EU omschakelt van fossiele en nucleaire brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Zij dragen ertoe bij de toezegging van de EU waar te maken, namelijk om broeikasgassen in te perken en een gecoördineerde Energie-unie te creëren.