Redactioneel handvest

  1. Het Europees Parlement heeft een webtelevisiekanaal opgericht, 'europarltv' genaamd, ter voldoening van het recht van alle Europese burgers om de activiteiten van de door hen verkozen instelling te kennen en te begrijpen. Het kanaal moet bijdragen tot de democratisering van de Europese Unie en de ontwikkeling van een Europese publieke ruimte.
  2. Opdat het informatieve en educatieve doel van het kanaal zou worden bereikt, wordt het kanaal geleid conform de beginselen van openbare dienstverlening. Bij de vormgeving van het kanaal wordt ervoor gezorgd dat alle aspecten van de gang van zaken in het Parlement op aantrekkelijke, betrouwbare en professionele manier worden weergegeven.
  3. Het kanaal weerspiegelt de verscheidenheid van meningen binnen het Parlement, rekening houdend met het relatieve gewicht van de politieke fracties en in overeenstemming met een neutraal en onpartijdig redactiebeleid.
  1. De vormgeving van het kanaal gebeurt zó dat de interactiviteit tussen het Parlement en de Europese burgers gestimuleerd wordt. Burgers kunnen hun mening geven over de inhoud van het kanaal en zelf meewerken aan die inhoud.
  2. De algemene inhoud en de globale strategische koers van het kanaal worden eens per jaar vastgelegd in een document dat moet worden voorgelegd aan het Bureau. De diensten van het Parlement zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van dit plan.
  3. De naleving van dit statuut wordt gecontroleerd door een adviesraad die onder het gezag van het Bureau van het Parlement valt.
  4. Dit statuut is vrij te raadplegen op de website van het Parlement.