Miniatuur Actueel 01:29

Een nieuw Europees reissysteem voor betere grenscontroles

Europese zaken -

Een nieuw Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) zal de controles aan de EU-grenzen versterken. Onderdanen van derde landen met een visumvrijstelling zullen een reisautorisatie moeten aanvragen voordat ze naar de EU komen. Het systeem van aanvragen is ontworpen om snel en efficiënt te werken, en het invullen van de formulieren gemakkelijk te houden.

infographic Actueel 01:20

Europese verkiezingen: het Spitzenkandidaten-proces

Europese zaken -

In 2014 hadden Europese stemmers dankzij het Spitzenkandidaten-proces voor het eerst in de geschiedenis van de EU een stem in wie zou worden benoemd tot voorzitter van de Commissie. Laten we, nu de verkiezingen van het Parlement in aantocht zijn, eens kijken hoe dit systeem, waarbij Spitzenkandidaten worden benoemd, in zijn werk gaat.

Miniatuur Actueel 01:28

3D-printing: het Parlement bekijkt de nieuwe technologie

Europese zaken -

Terwijl het 3D-printen aan populariteit wint, verandert deze technologie de manier waarop ondernemingen functioneren en waarop mensen werken. Maar samen met het verleggen van de grenzen van productie rijzen ook vragen over veiligheid en rechten van intellectuele eigendom, die het Europees Parlement nu wil aanpakken.

Miniatuur Actueel 01:19

Eerlijkere landbouw in de EU na 2020

Europese zaken -

Het Parlement hervormt zijn EU-kader voor de landbouw: het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. De leden hebben ambitieuze plannen voor de hervorming: een rechtvaardigere financiering, meer steun aan jonge en nieuwe landbouwers en kwetsbare regio's, alsook ervoor zorgen dat de Europese landbouwers beter gewapend zijn tegen crisissen.

Miniatuur Actueel 01:32

Eurobarometer 2018: recordsteun voor EU

Europese zaken -

De Eurobarometer van dit jaar gaf meer dan 27.000 Europeanen de kans om te zeggen wat op hun hart ligt. Hun opvattingen helpen om een beeld te krijgen van het Europa van vandaag en van wat nodig is in de toekomst.

Laboratorium Actueel 01:45

Geneesmiddelenresistente infecties bestrijden

Maatschappij -

Antimicrobiële resistentie vormt een toenemende mondiale bedreiging, en medische specialisten vrezen dat tegen 2050 hieraan meer mensen zullen overlijden dan aan kanker. Daarom roept het Europees Parlement de Commissie en de lidstaten op om betere preventieve maatregelen in te voeren.


Over EuroparlTV

EuroparlTV is de webvideodienst van het Europees Parlement. Deze dienst is bedoeld om EU-burgers te informeren over de activiteiten van het Parlement en over hoe EP-leden politieke ontwikkelingen in gang zetten en wetten aannemen die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen in heel Europa.

Ga naar de webpage

Contact

U kunt met al uw vragen, informatieverzoeken of voorstellen voor EuroparlTV bij onze e-mailservice terecht. De onderwerpen moeten betrekking hebben op zaken die onder het activiteitendomein van het Europees Parlement vallen. Antwoorden worden binnen een redelijke termijn verstuurd.

Ga naar de webpage