Infographic Böge en Berès Actueel 02:23

De toekomst van Europa: de eurozone moet sterker worden (Pervenche Berès/Reimer Böge)

Europese zaken -

Het Europees Parlement heeft drie resoluties aangenomen om de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie te bestuderen. Twee rapporteurs, Pervenche Berès en Reimer Böge, willen de Europese economieën dichter bij elkaar brengen om ze weerbaarder te maken tegen schokken van buiten. Een specifieke begroting voor de eurozone is een van hun belangrijkste voorstellen.

Justin Trudeau Actueel 01:28

Groen licht voor handel zonder barrières met Canada

Economie -

Het Europees Parlement heeft de historische Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) goedgekeurd nadat een van de laatste hindernissen zijn geslecht. De overeenkomst, die zeven jaar in de pijplijn zat, moet de handelsbarrières tussen Canada en EU verlagen. Nu moeten de nationale parlementen ze nog bekrachtigen.

Infographic Elmar Brok Actueel 02:07

De toekomst van Europa: Het Verdrag van Lissabon optimaal benutten (Elmar Brok)

Europese zaken -

Het Europees Parlement heeft drie resoluties aangenomen om de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie te bestuderen. Eén van de rapporteurs, Elmar Brok, roept de EU op ten volle gebruik te maken van het Verdrag van Lissabon, omdat het politieke potentieel ervan tot nog toe niet volledig is benut. De EU moet bijvoorbeeld transparanter worden en moet een gemeenschappelijk defensiebeleid nastreven.

Industrie Actueel 02:06

Europarlementariërs pleiten voor hervorming van koolstofhandel

Economie -

Het Europese 'cap-and-trade'-systeem is het eerste van zijn soort wereldwijd om koolstofemissies aan te pakken met de middelen van de vrije markt... en is zeker aan een update toe. Ian Duncan, de rapporteur van het Parlement voor het project, leidt de onderhandelingen voor dringende hervormingen.


Over EuroparlTV

EuroparlTV is de webvideodienst van het Europees Parlement. Deze dienst is bedoeld om EU-burgers te informeren over de activiteiten van het Parlement en over hoe EP-leden politieke ontwikkelingen in gang zetten en wetten aannemen die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen in heel Europa.

Ga naar de webpage

Contact

U kunt met al uw vragen, informatieverzoeken of voorstellen voor EuroparlTV bij onze e-mailservice terecht. De onderwerpen moeten betrekking hebben op zaken die onder het activiteitendomein van het Europees Parlement vallen. Antwoorden worden binnen een redelijke termijn verstuurd.

Ga naar de webpage