Sakharov-prijs Actueel 01:35

Democratische oppositie van Venezuela krijgt Sakharov-prijs 2017

Wereld -

De Sakharov-prijs 2017 voor vrijheid van denken werd toegekend aan alle politieke gevangenen in Venezuela en de democratische oppositie, vertegenwoordigd door de voorzitter van de Nationale Assemblee, Julio Borges. “Deze prijs is een erkenning voor elke Venezolaan”, zei Julio Borges toon hij de prijs in ontvangst kwam nemen in Straatsburg. De Sakharov-prijs voor vrijheid van denken, genoemd naar de sovjet-natuurkundige en politiek dissident Andrei Sakharov, wordt elk jaar uitgereikt door het Europees Parlement.

Venezuela Actueel 04:16

Sakharov-prijs 2017: De oppositie van Venezuela in een door crisis geteisterd land

Wereld -

Venezuela kampt met een economische en politieke crisis. De politieke oppositie van het land strijdt iedere dag om de vrijheid terug te winnen. Het Europees Parlement heeft de Sakharov-prijs voor vrijheid van denken toegekend aan alle politieke gevangenen in Venezuela en de democratische oppositie, vertegenwoordigd door de voorzitter van de Nationale Assemblee, Julio Borges.

Kerstmis Actueel 01:39

Prettig digitaal kerstfeest

Maatschappij -

Steeds meer burgers doen tijdens de kerstperiode een beroep op digitale producten. Het is een nieuwe norm, en die moet worden gereguleerd om de burgers beter te beschermen. Van defecte producten, ongerechtvaardigde geo-blocking, grensoverschrijdende leveringen, tot online streaming en de afschaffing van roamingkosten, het Europees Parlement pakt deze kwesties aan.

jongeren Actueel 01:18

Jeugdwerkgelegenheid in de EU: EP wil innovatieve aanpak

Maatschappij -

Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, dat in 2013 van start ging, levert financiële ondersteuning aan regio's met hoge jeugdwerkloosheid. De Europarlementariërs willen nu dat de lidstaten een actieve rol spelen en hoognodige hervormingen voor langdurige, duurzame jeugdwerkgelegenheid doorvoeren.

STEVENS Actueel 01:37

Handicaps in de EU: gelijkheid is nog ver weg

Maatschappij -

Om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap een evenredige vertegenwoordiging hebben en gelijke kansen krijgen in de samenleving en op het werk, wil het Europees Parlement de Europese strategie inzake handicaps versterken, om problemen zoals genderongelijkheid, armoede en discriminatie aan te pakken. Europarlementslid Helga Stevens is reeds lang actief in de strijd voor de rechten van mensen met een handicap. Zij stelt dat meer kan worden gedaan voor gehandicapten met betrekking tot hun vertegenwoordiging en inclusiviteit.

infographic Actueel 01:30

Het Europees Parlement dringt aan op herziening van het landbouwmodel

Europese zaken -

Het Europees Parlement roept op tot een geleidelijke afschaffing van glyfosaat, een stof die voorkomt in de meeste onkruidverdelgers en die op grote schaal wordt gebruikt in huishoudens en in de landbouw. De Europarlementariërs willen dat het landbouwmodel wordt herzien om alternatieve methoden erin op te nemen, zoals geïntegreerde gewasbescherming.


Over EuroparlTV

EuroparlTV is de webvideodienst van het Europees Parlement. Deze dienst is bedoeld om EU-burgers te informeren over de activiteiten van het Parlement en over hoe EP-leden politieke ontwikkelingen in gang zetten en wetten aannemen die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen in heel Europa.

Ga naar de webpage

Contact

U kunt met al uw vragen, informatieverzoeken of voorstellen voor EuroparlTV bij onze e-mailservice terecht. De onderwerpen moeten betrekking hebben op zaken die onder het activiteitendomein van het Europees Parlement vallen. Antwoorden worden binnen een redelijke termijn verstuurd.

Ga naar de webpage