Kerstmis Actueel 01:39

Prettig digitaal kerstfeest

Maatschappij -

Steeds meer burgers doen tijdens de kerstperiode een beroep op digitale producten. Het is een nieuwe norm, en die moet worden gereguleerd om de burgers beter te beschermen. Van defecte producten, ongerechtvaardigde geo-blocking, grensoverschrijdende leveringen, tot online streaming en de afschaffing van roamingkosten, het Europees Parlement pakt deze kwesties aan.

Poster Actueel 01:46

Belastingontduiking vereist permanent onderzoek

Economie -

Na de lekken van de Paradise Papers zullen de Parlementsleden heel waarschijnlijk oproepen tot de oprichting van een speciale onderzoekscommisie, en uiteindelijk tot een permanente commissie om klaarheid te brengen in de wanpraktijken op het gebied van belastingen. Over de uiteindelijke aanbevelingen van de onderzoekscommissie over witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (PANA), zal worden gestemd in de plenaire vergadering van december. Het doel is de uitvoering van de wetten tegen witwaspraktijken te versnellen.

jongeren Actueel 01:18

Jeugdwerkgelegenheid in de EU: EP wil innovatieve aanpak

Maatschappij -

Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, dat in 2013 van start ging, levert financiële ondersteuning aan regio's met hoge jeugdwerkloosheid. De Europarlementariërs willen nu dat de lidstaten een actieve rol spelen en hoognodige hervormingen voor langdurige, duurzame jeugdwerkgelegenheid doorvoeren.

STEVENS Actueel 01:37

Handicaps in de EU: gelijkheid is nog ver weg

Maatschappij -

Om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap een evenredige vertegenwoordiging hebben en gelijke kansen krijgen in de samenleving en op het werk, wil het Europees Parlement de Europese strategie inzake handicaps versterken, om problemen zoals genderongelijkheid, armoede en discriminatie aan te pakken. Europarlementslid Helga Stevens is reeds lang actief in de strijd voor de rechten van mensen met een handicap. Zij stelt dat meer kan worden gedaan voor gehandicapten met betrekking tot hun vertegenwoordiging en inclusiviteit.

infographic Actueel 01:30

Het Europees Parlement dringt aan op herziening van het landbouwmodel

Europese zaken -

Het Europees Parlement roept op tot een geleidelijke afschaffing van glyfosaat, een stof die voorkomt in de meeste onkruidverdelgers en die op grote schaal wordt gebruikt in huishoudens en in de landbouw. De Europarlementariërs willen dat het landbouwmodel wordt herzien om alternatieve methoden erin op te nemen, zoals geïntegreerde gewasbescherming.

migrant Actueel 01:25

Een Europese oplossing voor asielzoekers in Europa

Wereld -

Het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) is gevestigd in Malta. Het Europees Parlement poogt om zijn rol binnen het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te versterken, zodat Europa de vluchtelingenstromen beter kan verwerken.


Over EuroparlTV

EuroparlTV is de webvideodienst van het Europees Parlement. Deze dienst is bedoeld om EU-burgers te informeren over de activiteiten van het Parlement en over hoe EP-leden politieke ontwikkelingen in gang zetten en wetten aannemen die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen in heel Europa.

Ga naar de webpage

Contact

U kunt met al uw vragen, informatieverzoeken of voorstellen voor EuroparlTV bij onze e-mailservice terecht. De onderwerpen moeten betrekking hebben op zaken die onder het activiteitendomein van het Europees Parlement vallen. Antwoorden worden binnen een redelijke termijn verstuurd.

Ga naar de webpage