Ondertekening van het Verdrag van Rome. 05:15

Verdrag van Rome: 60e verjaardag

Europese zaken -

Het is belangrijk dat we niet vergeten waar we vandaan komen. Na de tragedie van de Tweede Wereldoorlog was het Verdrag van Rome een cruciale overeenkomst tussen zes landen, die hun lot aan elkaar verbonden via de Europese Economische Gemeenschap. Op de 60e verjaardag van de ondertekening van het verdrag kijken we terug op hoe het de basis legde voor Europa en zijn verwezenlijkingen, die het Europees Parlement voorstaat.

Een roze roos op de stoep. 02:08

Gemeenschappelijke doelstellingen: Veiligheid

Veiligheid -

De EU krijgt te maken met de dreiging van terrorisme. Iedereen is het erover eens dat veiligheid de hoogste prioriteit moet hebben. Organisaties zoals Europol bestrijden terrorisme, terwijl andere, zoals Fenvac, zorgen voor de familieleden van de slachtoffers. De systemen op de grenzen verbeteren, de communicatie tussen de lidstaten versterken en de met terrorisme geassocieerde daden strafbaar stellen, dat zijn enkele voorbeelden van de stappen die de EU dit jaar onderneemt.

Twee mijnwerkers dragen fakkels en zitten op de mijnvloer. 04:23

Conflictmineralen: de waarheid achter uw smartphone

Economie -

We gebruiken allemaal elektronische toestellen, zoals mobiele telefoons, maar waar komen de materialen waaruit ze gemaakt zijn vandaan? Tin, wolfraam, tantaal en goud zijn de vier belangrijkste 'conflictmineralen', samen bekend als 3TG. De winning ervan leidt tot onveilige situaties en schendingen van de mensenrechten in veel regio's. Gewapende groepen leveren strijd om hun illegale handel. Fairphone is een fabrikant die de verantwoordelijkheid op zich neemt om ervoor te zorgen dat de toeleveringsketens de delfstoffen op rechtmatige wijze winnen. Het Europees Parlement ijvert voor meer transparantie in toeleveringsketens via verplichte zorgvuldigheidssystemen van de OESO.


Over EuroparlTV

EuroparlTV is de webvideodienst van het Europees Parlement. Deze dienst is bedoeld om EU-burgers te informeren over de activiteiten van het Parlement en over hoe EP-leden politieke ontwikkelingen in gang zetten en wetten aannemen die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen in heel Europa.

Ga naar de webpage

Contact

U kunt met al uw vragen, informatieverzoeken of voorstellen voor EuroparlTV bij onze e-mailservice terecht. De onderwerpen moeten betrekking hebben op zaken die onder het activiteitendomein van het Europees Parlement vallen. Antwoorden worden binnen een redelijke termijn verstuurd.

Ga naar de webpage