gasleiding geel en rood Actueel 01:30

Meer solidariteit bij gastoevoer

Economie -

Het Europees Parlement legt de laatste hand aan een nieuwe regeling om de veiligheid van de gastoevoer naar de EU veilig te stellen. Onder de nieuwe solidariteitsregels zullen lidstaten die te maken krijgen met ernstige gastekorten, hulp krijgen van buurlanden.

infographic Actueel 01:26

Wifi voor iedereen: de kloof wordt gedicht

Maatschappij -

Het overbruggen van de digitale kloof tussen stedelijke en landelijke gebieden is cruciaal om een digitale samenleving tot stand te brengen in de EU. Het WiFi4EU-plan wil dat duizenden plaatselijke gemeenschappen kunnen genieten van een hoogwaardige, gratis internetverbinding.

Drie windturbines op een veld 01:45

Gemeenschappelijke doelstellingen: de Energie-unie

Wereld -

Wat betekent uw energiebron voor u? Of, wellicht nog pertinenter, wat zal deze voor uw kinderen betekenen? Europa wordt geplaagd door luchtverontreiniging en wisselvallige brandstofprijzen - we moeten actie ondernemen. De Europese Unie werkt aan verandering. Samenwerkingsverbanden zoals Ecopower illustreren hoe de EU omschakelt van fossiele en nucleaire brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Zij dragen ertoe bij de toezegging van de EU waar te maken, namelijk om broeikasgassen in te perken en een gecoördineerde Energie-unie te creëren.

Groep jongeren staat rond een tafel en houdt een vergadering 03:08

Gemeenschappelijke doelstellingen: De sociale dimensie

Maatschappij -

Jeugdwerkloosheid is een van de grootste uitdagingen in sommige EU-landen. Bijvoorbeeld, Portugal. Sérgio Oliveira beheert een werkgelegenheidsprogramma in Portugal dat jonge mensen helpt een baan te vinden. De EU steunt dergelijke projecten en voert een Europese Pijler van Sociale Rechten in om deze kwesties op te nemen in haar kernwaarden. Met meer fondsen voor sociale regelingen als die van Sergio zal de EU de levens van meer burgers kunnen verbeteren.


Over EuroparlTV

EuroparlTV is de webvideodienst van het Europees Parlement. Deze dienst is bedoeld om EU-burgers te informeren over de activiteiten van het Parlement en over hoe EP-leden politieke ontwikkelingen in gang zetten en wetten aannemen die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen in heel Europa.

Ga naar de webpage

Contact

U kunt met al uw vragen, informatieverzoeken of voorstellen voor EuroparlTV bij onze e-mailservice terecht. De onderwerpen moeten betrekking hebben op zaken die onder het activiteitendomein van het Europees Parlement vallen. Antwoorden worden binnen een redelijke termijn verstuurd.

Ga naar de webpage