migrant Actueel 01:25

Een Europese oplossing voor asielzoekers in Europa

Wereld -

Het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) is gevestigd in Malta. Het Europees Parlement poogt om zijn rol binnen het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te versterken, zodat Europa de vluchtelingenstromen beter kan verwerken.

camera Actueel 01:26

Artificiële intelligentie: een nieuw tijdperk in de media

Maatschappij -

Artificiële intelligentie kan worden gebruikt om informatie te creëren en om nepnieuws te bestrijden. Maar wat zijn de uitdagingen en welke zijn de mogelijkheden die worden geboden? Dat was de kernvraag tijdens de jaarlijkse wetenschappelijke voordracht van de wetenschappelijke instantie van het Europees Parlement (Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties – STOA).

e-privacy Actueel 02:07

E-privacy versterken

Europese zaken -

Het Europees Parlement werkt de regels inzake gegevensbescherming bij om nieuwe communicatievormen op te nemen, zoals WhatsApp en andere instant messengers. Het doel is de privacy van de gebruikers beter te beschermen.

arbeiders Actueel 01:19

Werkgerelateerde kanker: lidstaten werken regels bij

Maatschappij -

De bestaande regels die de carcinogene en mutagene stoffen op de werkplek beperken zijn al meer dan 10 jaar oud. Het Parlement wil de arbeiders beter beschermen door de regels bij te werken. Die moeten meer kankerverwekkende chemicaliën opnemen, strengere limieten opleggen voor bepaalde stoffen en garanderen dat blootgestelde arbeiders hun hele leven lang medisch toezicht krijgen.


Over EuroparlTV

EuroparlTV is de webvideodienst van het Europees Parlement. Deze dienst is bedoeld om EU-burgers te informeren over de activiteiten van het Parlement en over hoe EP-leden politieke ontwikkelingen in gang zetten en wetten aannemen die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen in heel Europa.

Ga naar de webpage

Contact

U kunt met al uw vragen, informatieverzoeken of voorstellen voor EuroparlTV bij onze e-mailservice terecht. De onderwerpen moeten betrekking hebben op zaken die onder het activiteitendomein van het Europees Parlement vallen. Antwoorden worden binnen een redelijke termijn verstuurd.

Ga naar de webpage