Foto van afval Actueel 02:43

Wat te doen met het Europese afval?

Economie -

Europa moet de stortplaatsen en het voedselafval verminderen, en verpakkingsafval beter verwerken en recyclen: dat zijn de voornaamste doelstellingen van het „Afvalpakket” dat moet worden aangenomen door het Europees Parlement in de vergadering van maart in Straatsburg.

Twee mijnwerkers dragen fakkels en zitten op de mijnvloer. 04:23

Conflictmineralen: de waarheid achter uw smartphone

Economie -

We gebruiken allemaal elektronische toestellen, zoals mobiele telefoons, maar waar komen de materialen waaruit ze gemaakt zijn vandaan? Tin, wolfraam, tantaal en goud zijn de vier belangrijkste 'conflictmineralen', samen bekend als 3TG. De winning ervan leidt tot onveilige situaties en schendingen van de mensenrechten in veel regio's. Gewapende groepen leveren strijd om hun illegale handel. Fairphone is een fabrikant die de verantwoordelijkheid op zich neemt om ervoor te zorgen dat de toeleveringsketens de delfstoffen op rechtmatige wijze winnen. Het Europees Parlement ijvert voor meer transparantie in toeleveringsketens via verplichte zorgvuldigheidssystemen van de OESO.


Over EuroparlTV

EuroparlTV is de webvideodienst van het Europees Parlement. Deze dienst is bedoeld om EU-burgers te informeren over de activiteiten van het Parlement en over hoe EP-leden politieke ontwikkelingen in gang zetten en wetten aannemen die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen in heel Europa.

Ga naar de webpage

Contact

U kunt met al uw vragen, informatieverzoeken of voorstellen voor EuroparlTV bij onze e-mailservice terecht. De onderwerpen moeten betrekking hebben op zaken die onder het activiteitendomein van het Europees Parlement vallen. Antwoorden worden binnen een redelijke termijn verstuurd.

Ga naar de webpage