Man speelt cricket 03:14

Integratie van vluchtelingen: over de grenzen heen

Maatschappij -

Bij het verwelkomen van vluchtelingen is het niet alleen zaak de asielprocedures te volgen en de internationale bescherming te bieden die ze nodig hebben. Het is ook nodig om die mensen te helpen een plaats in onze samenleving te vinden. Integratie kan veel culturele en economische voordelen bieden aan gastlanden. Heel wat verhalen van vluchtelingen in Europa kunnen inspirerend werken. Dat kan gaan van cricketspelers in Frankrijk, tolken in Duitsland tot prijswinnende fotografen in Italië. De EU is gebouwd op eenheid door verscheidenheid, maar het is aan de lidstaten om te beslissen of ze vluchtelingen in hun landen toelaten of niet.

Infographic Böge en Berès Actueel 02:23

De toekomst van Europa: de eurozone moet sterker worden (Pervenche Berès/Reimer Böge)

Europese zaken -

Het Europees Parlement heeft drie resoluties aangenomen om de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie te bestuderen. Twee rapporteurs, Pervenche Berès en Reimer Böge, willen de Europese economieën dichter bij elkaar brengen om ze weerbaarder te maken tegen schokken van buiten. Een specifieke begroting voor de eurozone is een van hun belangrijkste voorstellen.

Infographic Elmar Brok Actueel 02:07

De toekomst van Europa: Het Verdrag van Lissabon optimaal benutten (Elmar Brok)

Europese zaken -

Het Europees Parlement heeft drie resoluties aangenomen om de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie te bestuderen. Eén van de rapporteurs, Elmar Brok, roept de EU op ten volle gebruik te maken van het Verdrag van Lissabon, omdat het politieke potentieel ervan tot nog toe niet volledig is benut. De EU moet bijvoorbeeld transparanter worden en moet een gemeenschappelijk defensiebeleid nastreven.


Over EuroparlTV

EuroparlTV is de webvideodienst van het Europees Parlement. Deze dienst is bedoeld om EU-burgers te informeren over de activiteiten van het Parlement en over hoe EP-leden politieke ontwikkelingen in gang zetten en wetten aannemen die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen in heel Europa.

Ga naar de webpage

Contact

U kunt met al uw vragen, informatieverzoeken of voorstellen voor EuroparlTV bij onze e-mailservice terecht. De onderwerpen moeten betrekking hebben op zaken die onder het activiteitendomein van het Europees Parlement vallen. Antwoorden worden binnen een redelijke termijn verstuurd.

Ga naar de webpage