De EU hervormt haar emissiehandelssysteem

Europese zaken - - 01:18

Deze video invoegen:

In een nieuwe poging haar doel te bereiken van ten minste 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, werkt de Europese Unie momenteel aan nieuwe hervormingen van haar vooruitstrevende regeling voor de handel in emissierechten.

Transcriptie: