Het Journaal: Europees Monetair Fonds - Illegaal downloaden - Dierenwelzijn

Others - - 10:17

Deze video invoegen:

Europa wil een eigen monetair fonds om crisissen in de eurozone te voorkomen. Jean-Pierre Audy praat met ons over de details. De onderhandelingen inzake illegaal downloaden vinden plaats achter gesloten deuren en EP'ers eisen meer transparantie. De kwesti

Transcriptie: