Perspectief: Mensenrechten en de Europese Unie

Others - - 02:47

Deze video invoegen:

Is de EU nog steeds nummer 1 wat betreft de bescherming van mensenrechten? Worden mannen en vrouwen gelijk behandeld? Hoe is de situatie voor minderheden, buitenlanders en daklozen? Worden de ouderen in rusthuizen goed behandeld? Burgers uit de hele EU de

Transcriptie: