Gemeenschappelijke doelstellingen: De sociale dimensie

Maatschappij - - 03:08

Deze video invoegen:

Jeugdwerkloosheid is een van de grootste uitdagingen in sommige EU-landen. Bijvoorbeeld, Portugal. Sérgio Oliveira beheert een werkgelegenheidsprogramma in Portugal dat jonge mensen helpt een baan te vinden. De EU steunt dergelijke projecten en voert een Europese Pijler van Sociale Rechten in om deze kwesties op te nemen in haar kernwaarden. Met meer fondsen voor sociale regelingen als die van Sergio zal de EU de levens van meer burgers kunnen verbeteren.

Transcriptie: