Handicaps in de EU: gelijkheid is nog ver weg

Maatschappij - - 01:37

Deze video invoegen:

Om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap een evenredige vertegenwoordiging hebben en gelijke kansen krijgen in de samenleving en op het werk, wil het Europees Parlement de Europese strategie inzake handicaps versterken, om problemen zoals genderongelijkheid, armoede en discriminatie aan te pakken. Europarlementslid Helga Stevens is reeds lang actief in de strijd voor de rechten van mensen met een handicap. Zij stelt dat meer kan worden gedaan voor gehandicapten met betrekking tot hun vertegenwoordiging en inclusiviteit.

Transcriptie: