De positie van de vrouw verbeteren: een uitdaging voor het moderne Europa

Maatschappij - - 02:00

Deze video invoegen:

Gendergelijkheid: of het nu gaat om de taakverdeling op het werk of thuis, in de politiek of op school, er valt nog veel te doen volgens Europarlementariërs Constance Le Grip en Anna Hedh, beiden lid van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid.

Transcriptie: