Europese veiligheidsregels

Maatschappij - - 00:38

Deze video invoegen:

De Europese burgers moeten toegang hebben tot veilig voedsel, geneesmiddelen, speelgoed en online inhoud. Het veiligheidsbeleid van de Europese Unie gaat van duidelijke, beknopte etikettering en veiligheidsinstructies tot bescherming tegen schadelijke online inhoud.

Transcriptie: