Vertrouwen kweken in de stijgende trend van biologisch voedsel

Maatschappij - - 01:16

Deze video invoegen:

Het Europees Parlement gaat stemmen over nieuwe regels die het vertrouwen van consumenten in biologische landbouw moeten versterken en bescherming moeten bieden tegen oneerlijke praktijken. De herziene wet inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten moet in 2021 van kracht worden.

Transcriptie: