Integratie van vluchtelingen: over de grenzen heen

Maatschappij - - 03:14

Deze video invoegen:

Bij het verwelkomen van vluchtelingen is het niet alleen zaak de asielprocedures te volgen en de internationale bescherming te bieden die ze nodig hebben. Het is ook nodig om die mensen te helpen een plaats in onze samenleving te vinden. Integratie kan veel culturele en economische voordelen bieden aan gastlanden. Heel wat verhalen van vluchtelingen in Europa kunnen inspirerend werken. Dat kan gaan van cricketspelers in Frankrijk, tolken in Duitsland tot prijswinnende fotografen in Italië. De EU is gebouwd op eenheid door verscheidenheid, maar het is aan de lidstaten om te beslissen of ze vluchtelingen in hun landen toelaten of niet.

Transcriptie: