Sociale bescherming

Maatschappij - - 05:35

Deze video invoegen:

Europa is wereldleider op het vlak van sociale bescherming. Er gelden hoge normen voor welzijn, het evenwicht tussen werk en privéleven, en armoedebestrijding.  Maar het Europees Parlement roept op tot een betere toepassing en strengere normen.

Transcriptie: