De Sakharov-prijs voor vrijheid van denken

Wereld - - 00:51

Deze video invoegen:

De eerbiediging van de mensenrechten is een van de fundamentele waarden van de Europese Unie. Een schending van deze rechten doet afbreuk aan de democratische principes waarop onze samenleving is gebouwd. Het Europees Parlement levert strijd tegen dergelijke schendingen via wetgevende maatregelen en door de mensenrechten op te nemen in zijn externe handelsovereenkomsten. Het Europees Parlement steunt ook de mensenrechten door elk jaar de Sakharov-prijs voor vrijheid van denken uit te reiken aan personen die een uitzonderlijke bijdrage aan de strijd voor mensenrechten hebben geleverd.

Transcriptie: