Uw resultaten

1-8 van 4.137 videos

Verdrag van Rome: 60e verjaardag

Europese zaken - 23.03.2017 - 10:00

Het is belangrijk dat we niet vergeten waar we vandaan komen. Na de tragedie van de Tweede Wereldoorlog was het Verdrag van Rome een cruciale overeenkomst tussen zes landen, die hun lot aan elkaar verbonden via de Europese Economische Gemeenschap. Op de 60e verjaardag van de ondertekening van het verdrag kijken we terug op hoe het de basis legde voor Europa en zijn verwezenlijkingen, die het Europees Parlement voorstaat.

Conflictmineralen: de waarheid achter uw smartphone

Economie - 17.03.2017 - 11:02

We gebruiken allemaal elektronische toestellen, zoals mobiele telefoons, maar waar komen de materialen waaruit ze gemaakt zijn vandaan? Tin, wolfraam, tantaal en goud zijn de vier belangrijkste 'conflictmineralen', samen bekend als 3TG. De winning ervan leidt tot onveilige situaties en schendingen van de mensenrechten in veel regio's. Gewapende groepen leveren strijd om hun illegale handel. Fairphone is een fabrikant die de verantwoordelijkheid op zich neemt om ervoor te zorgen dat de toeleveringsketens de delfstoffen op rechtmatige wijze winnen. Het Europees Parlement ijvert voor meer transparantie in toeleveringsketens via verplichte zorgvuldigheidssystemen van de OESO.