Sprawy UE

miniatura 02:00 Aktualności

Przegląd prac Parlamentu w pierwszym półroczu 2018 r.

Sprawy UE - 16.07.2018 08:00

Począwszy od pracowników oddelegowanych i gospodarki cyfrowej, po Brexit i przyszłość Europy - pierwsza połowa 2018 roku była bardzo intensywna w Parlamencie Europejskim. Spójrzmy na główne tematy z ostatnich sześciu miesięcy.

Miniatura 01:00 Aktualności

Od praw autorskich po obronę: 5 liczb do zapamiętania w tym tygodniu w Strasburgu

Sprawy UE - 06.07.2018 08:00

Posłowie wezwali do aktualizacji przepisów dotyczących praw autorskich online, aby zapewnić dziennikarzom i artystom sprawiedliwe wynagrodzenie za ich pracę. PE zatwierdził nowy fundusz obronny, wzmocnioną współpracę między Europolem a ośmioma krajami w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, i zwrócił się do Komisji Transportu z prośbą o ponowne rozpatrzenie propozycji dotyczących kierowców samochodów ciężarowych.

Miniatura 00:55 Aktualności

W przyszłym tygodniu w Brukseli: od równowagi między życiem zawodowym a życiem osobistym po molestowanie

Sprawy UE - 06.07.2018 08:00

Parlament ma za zadanie zająć się problemami dotyczącymi równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dla rodziców i opiekunów, zwiększeniu obrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, zwalczaniu molestowania seksualnego, ustanawianiu cyfrowego portalu i walki z różną jakością i składem produktów w różnych krajach jednolitego rynku.

Miniatura 01:29 Aktualności

Nowy europejski system podróży w celu poprawy kontroli granicznych

Sprawy UE - 28.06.2018 08:00

Nowy Europejski System Informacji i Zezwoleń na Podróż (ETIAS) wzmocni kontrole na granicach UE. Obywatele państw trzecich zwolnieni z obowiązku wizowego będą musieli złożyć wniosek o zezwolenie na podróż przed przyjazdem do UE. System aplikacji został zaprojektowany tak, aby był szybki, skuteczny i łatwy w realizacji.

Miniatura 01:28 Aktualności

Drukowanie 3D: Parlament debatuje nad nowymi technologiami

Sprawy UE - 20.06.2018 08:00

W związku z rosnącą popularnością druku 3D, technologia ta zmienia sposób funkcjonowania firm oraz sposób, w jaki ludzie pracują. Ale wraz z nową granicą produkcji pojawiają się pytania dotyczące bezpieczeństwa i praw własności intelektualnej, którymi zajmuje się Parlament Europejski.

5 liczb 01:00 Aktualności

Od miejsc w Parlamencie po cyber obronę: 5 liczb do zapamiętania ze Strasburga

Sprawy UE - 15.06.2018 08:00

Z Brexitem na horyzoncie, Parlament ma zmniejszyć się o 46 miejsc, premier Holandii był ostatnim liderem uczestniczącym w debacie Przyszłość Europy: europosłowie debatowali, jak walczyć z problemami humanitarnymi porzuconych na Morzu Śródziemnym migrantów oraz zagłosowali nad zwiększeniem cyber obrony i poprawy bezpieczeństwa w sektorze dronów.

Miniatura 01:19 Aktualności

Sprawiedliwsze rolnictwo w UE po roku 2020

Sprawy UE - 31.05.2018 08:00

Parlament reformuje największe unijne ramy w rolnictwie: Wspólną Politykę Rolną. Europosłowie mają ambitne plany wobec reformy, poczynając od sprawiedliwszego finansowania, po większą pomoc dla młodych i nowych rolników w regionach w trudnej sytuacji oraz zapewnienie, żeby rolnicy UE byli lepiej przygotowani na sytuacje kryzysowe.

Miniatura 01:29 Aktualności

Aby UE stała się lepszym miejscem do pracy

Sprawy UE - 29.05.2018 09:33

Parlament Europejski będzie głosował nad nowymi przepisami, które zagwarantują pracownikom oddelegowanym równe prawa i wynagrodzenia, podczas gdy czasowo pracują w innych krajach UE.