Świat

Samochód kubański 02:09 Aktualności

UE–Kuba: nowy start

Świat - 04.07.2017 08:44

Unia Europejska normalizuje swoje stosunki z Kubą za pomocą pierwszej w historii umowy dwustronnej. Celem jest rozpoczęcie dialogu politycznego oraz ułatwienie handlu i współpracy.

Drzewo palmowe 01:28 Aktualności

Zmniejszanie apetytu Europy na olej palmowy

Świat - 08.03.2017 12:00

Produkcja oleju palmowego w południowo-wschodniej Azji wywiera opłakany wpływ na wspólnoty lokalne i na środowisko. Czy Europa powinna odzwyczaić się od tej kontrowersyjnej substancji? Europosłowie z Komisji ds. Środowiska twierdzą, że biopaliwa powinny być całkowicie wolne od oleju palmowego.

Niedźwiedź polarny 01:30 Aktualności

Zarządzanie interesami dotyczącymi Arktyki

Świat - 24.02.2017 10:59

W obliczu zmian klimatycznych i potencjalnych napięć politycznych Europosłowie wypracowali zalecenia dotyczące sposobów wykorzystania zasobów Arktyki przy jednoczesnej minimalizacji szkód dla środowiska.

Trzy turbiny wiatrowe na polu 01:45

Wspólne cele: Unia energetyczna

Świat - 01.02.2017 20:12

Co znaczy dla Państwa wasze źródło energii? A może raczej, co będzie to oznaczało dla Państwa dzieci? zanieczyszczenie powietrza i nieprzewidywalne ceny paliwa są plagą Europy - pora podjąć działania. Unia Europejska pracuje, aby wprowadzić zmiany. Kooperatywy takie jak Ecopower są przykładem przejścia UE z energii ze źródeł kopalnych i nuklearnych na źródła odnawialne. Pomagają nam zrealizować zobowiązanie UE do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i do stworzenia skoordynowanej unii energetycznej.

Animacja pokazująca dane z Europy i całego świata 02:06

Wspólne cele: Jednolity Rynek Cyfrowy

Świat - 01.02.2017 20:11

Czy kiedykolwiek nie mogli Państwo dokonać zakupów przez internet z powodu Państwa miejsca zamieszkania? Geo-blokowanie ogranicza sprzedaż klientom w konkretnych krajach, co nie jest zbyt przyjemne, jeśli zobaczymy w internecie szalik dostępny w innym państwie. Po sukcesie jednolitego rynku Unia Europejska pracuje nad Jednolitym Rynkiem Cyfrowym, który wyeliminuje geo-blokowanie i poprawi możliwości działalności online w całej Europie dla wszystkich obywateli.