Justin Trudeau Aktualności 01:28

Zgoda na handel z Kanadą bez barier

Gospodarka -

Parlament Europejski przyjął historyczną Kompleksową Umowę Gospodarczo-Handlową (CETA), eliminując ostatnie przeszkody. Po siedmiu latach przygotowań do ułatwienia handlu pomiędzy UE a Kanadą pozostała jeszcze jej ratyfikacja przez parlamenty narodowe.

Produkcja Aktualności 02:06

Europosłowie nalegają na reformę handlu emisjami

Gospodarka -

Europejski system handlu emisjami zanieczyszczeń jest pierwszym w swoim rodzaju na świecie systemem ograniczania emisji dwutlenku węgla z bezpłatnymi narzędziami rynkowymi ... ale wymaga on bezpośredniej aktualizacji. Ian Duncan, sprawozdawca parlamentarny w sprawie projektu, przewodzi negocjacjom dotyczącym pilnych reform.

Ręka człowieka i ręka robota wspólnie trzymają piłkę. 04:22

Robolaw: prawo dla robotów

Społeczeństwo -

Jakie prawa powinny mieć roboty? Polo Sant'Anna Valdera jest jednym z czołowy ośrodków badań w dziedzinie robotyki. W miarę jak technologia idzie naprzód, kwestie te nabierają znaczenia dla personelu. Innowacja prowadzi do nowych kwestii etycznych. Parlament Europejski chce zająć się nimi, aby robotyka mogła się rozwijać w 2017. r..


O EuroparlTV

EuroparlTV to telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego. Celem naszego serwisu jest informowanie obywateli UE o działalności Parlamentu oraz o tym, jak posłowie kształtują sytuację polityczną i uchwalają przepisy mające wpływ na życie ludzi w całej Europie.

Przejdź do strony internetowej

Kontakt

W przypadku pytań, próśb o informacje i propozycji skierowanych do EuroparlTV można się z nami skontaktować za pomocą poczty e-mail. Poruszane tematy muszą być związane z działalnością Parlamentu Europejskiego. Postaramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi.

Przejdź do strony internetowej