camera Aktualności 01:26

Artificial intelligence: a new media age

Społeczeństwo -

Artificial intelligence can be used to create information and to counter fake news. But what are the challenges and opportunities within that? That question was at the heart of the annual science lecture of the Parliament’s scientific body (Science and Technlogy Options Assessment – STOA).

e-prywatność Aktualności 02:07

Wzmacnianie e-prywatności

Sprawy UE -

Parlament Europejski aktualizuje przepisy dotyczące ochrony danych tak, aby obejmowały nowe formy komunikacji. takie jak WhatsApp i inne komunikatory internetowe. Celem jest lepsza ochrona prywatności ludzi.

pracownicy Aktualności 01:19

Rak związany z pracą: posłowie aktualizują przepisy

Społeczeństwo -

Istniejące przepisy ograniczające substancje rakotwórcze i mutagenne w miejscu pracy mają już ponad 10 lat. Parlament chce lepiej chronić pracowników, aktualizując przepisy, aby obejmowały więcej środków chemicznych powodujących raka, nakładały surowsze ograniczenia na niektóre substancje i zapewniały, że narażeni pracownicy będą mieli zapewnioną opiekę medyczną przez całe życie.


O EuroparlTV

EuroparlTV to telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego. Celem naszego serwisu jest informowanie obywateli UE o działalności Parlamentu oraz o tym, jak posłowie kształtują sytuację polityczną i uchwalają przepisy mające wpływ na życie ludzi w całej Europie.

Przejdź do strony internetowej

Kontakt

W przypadku pytań, próśb o informacje i propozycji skierowanych do EuroparlTV można się z nami skontaktować za pomocą poczty e-mail. Poruszane tematy muszą być związane z działalnością Parlamentu Europejskiego. Postaramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi.

Przejdź do strony internetowej