żółty i czerwony rurociąg Aktualności 01:30

Więcej solidarności w zakresie dostaw gazu

Gospodarka -

Parlament Europejski finalizuje nowe rozporządzenie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw gazu do UE. Państwa członkowskie stojące w obliczu poważnego niedoboru gazu będą mogły liczyć na pomoc z krajów sąsiadujących w ramach nowych zasad solidarności.

Infografika Aktualności 01:26

WiFi dla wszystkich: uzupełnianie braków

Społeczeństwo -

W miarę jak UE zmierza w kierunku prawdziwie cyfrowego społeczeństwa, zmniejszanie cyfrowego podziału pomiędzy strefami miejskimi i wiejskimi jest kluczowe. Projekt WiFi4EU ma zapewnić wysokiej jakości darmowe połączenie internetowe tysiącom lokalnych społeczności.

Trzy turbiny wiatrowe na polu 01:45

Wspólne cele: Unia energetyczna

Świat -

Co znaczy dla Państwa wasze źródło energii? A może raczej, co będzie to oznaczało dla Państwa dzieci? zanieczyszczenie powietrza i nieprzewidywalne ceny paliwa są plagą Europy - pora podjąć działania. Unia Europejska pracuje, aby wprowadzić zmiany. Kooperatywy takie jak Ecopower są przykładem przejścia UE z energii ze źródeł kopalnych i nuklearnych na źródła odnawialne. Pomagają nam zrealizować zobowiązanie UE do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i do stworzenia skoordynowanej unii energetycznej.

Grupa młodych ludzi zgromadzona wokół stołu podczas zebrania. 03:08

Wspólne cele: wymiar socjalny

Społeczeństwo -

Bezrobocie wśród młodych jest jednym z największych wyzwań w państwach UE. Z problemem tym boryka się także Portugalia. Sérgio Oliveira kieruje programem zatrudnienia, który pomaga młodym osobom w znalezieniu pracy. UE wspiera projekt takie jak ten, oraz wprowadzenie europejskiego filaru praw socjalnych, aby te kwestie stały się częścią podstawowych wartości UE. Zwiększając fundusze na programy socjalne takie jak program Sérgio, UE poprawi jakość życia wielu obywateli.


O EuroparlTV

EuroparlTV to telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego. Celem naszego serwisu jest informowanie obywateli UE o działalności Parlamentu oraz o tym, jak posłowie kształtują sytuację polityczną i uchwalają przepisy mające wpływ na życie ludzi w całej Europie.

Przejdź do strony internetowej

Kontakt

W przypadku pytań, próśb o informacje i propozycji skierowanych do EuroparlTV można się z nami skontaktować za pomocą poczty e-mail. Poruszane tematy muszą być związane z działalnością Parlamentu Europejskiego. Postaramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi.

Przejdź do strony internetowej