Infografika Boge i Beres Aktualności 02:23

Przyszłość Europy: strefa euro potrzebuje wzmocnienia (Pervenche Berès/Reimer Böge)

Sprawy UE -

Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje odnośnie przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Dwóch sprawozdawców: Pervenche Berès oraz Reimer Böge pragnnie, by gospodarki państw strefy euro zbliżyły się do siebie w celu uzyskania większej odporności na wstrząsy zewnętrzne. Budżet specjalny dla strefy euro jest jedną z ich głównych propozycji.

Justin Trudeau Aktualności 01:28

Zgoda na handel z Kanadą bez barier

Gospodarka -

Parlament Europejski przyjął historyczną Kompleksową Umowę Gospodarczo-Handlową (CETA), eliminując ostatnie przeszkody. Po siedmiu latach przygotowań do ułatwienia handlu pomiędzy UE a Kanadą pozostała jeszcze jej ratyfikacja przez parlamenty narodowe.

Elmar Brok infografika Aktualności 02:07

Przyszłość Europy: Optymalne wykorzystanie Traktatu Lizbońskiego (Elmar Brok)

Sprawy UE -

Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje odnośnie przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Jeden ze sprawozdawców, Elmar Brok, zachęca UE do pełnego stosowania Traktatu Lizbońskiego, którego polityczne możliwości nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane. UE powinna uczynić na przykład krok w stronę przejrzystości i wspólnej polityki obronnej.

Produkcja Aktualności 02:06

Europosłowie nalegają na reformę handlu emisjami

Gospodarka -

Europejski system handlu emisjami zanieczyszczeń jest pierwszym w swoim rodzaju na świecie systemem ograniczania emisji dwutlenku węgla z bezpłatnymi narzędziami rynkowymi ... ale wymaga on bezpośredniej aktualizacji. Ian Duncan, sprawozdawca parlamentarny w sprawie projektu, przewodzi negocjacjom dotyczącym pilnych reform.


O EuroparlTV

EuroparlTV to telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego. Celem naszego serwisu jest informowanie obywateli UE o działalności Parlamentu oraz o tym, jak posłowie kształtują sytuację polityczną i uchwalają przepisy mające wpływ na życie ludzi w całej Europie.

Przejdź do strony internetowej

Kontakt

W przypadku pytań, próśb o informacje i propozycji skierowanych do EuroparlTV można się z nami skontaktować za pomocą poczty e-mail. Poruszane tematy muszą być związane z działalnością Parlamentu Europejskiego. Postaramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi.

Przejdź do strony internetowej