gospodarka Aktualności 01:29

Zwalczanie dumpingu handlowego

Gospodarka -

Import spoza UE wyniósł 468,2 mld euro w pierwszym kwartale 2017 roku. Aby uniknąć nieuczciwej konkurencji dla europejskich firm i pracowników, na kraje trzecie, które sprzedają towary po zaniżonej cenie na rynek UE, nakładane będą kary. Parlament Europejski analizuje nową metodologię wyliczania opłat antydumpingowych, gdzie podstawą obliczeń będą "znaczne zakłócenia rynku".

Animowana grafika ukazująca koniec dodatkowych opłat roamingowych w 2017 r. Aktualności 00:36

Koniec roamingu

Gospodarka -

Dlaczego mielibyśmy ponosić dodatkowe koszty, dzwoniąc do przyjaciół lub rodziny w innym kraju UE? Od czerwca 2017 r. dodatkowe opłaty roamingowe zostaną zniesione w Europie. Parlament Europejski dążył do zakazu pobierania opłat, konsekwentnie wprowadzając pułapy od 2007 r. Teraz możesz dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i surfować po internecie z dowolnego miejsca w UE, płacąc tyle, co w kraju.

Animacja przedstawiająca negocjacje dotyczące Brexitu pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Aktualności 01:23

Granice zasad dotyczących negocjacji w sprawie Brexitu

Sprawy UE -

Wielka Brytania rozpoczęła formalny proces wychodzenia z Unii Europejskiej. Parlament Europejski określił pewne swoje granice zasad niezbędne do negocjacji Obejmują one stawianie na pierwszym miejscu interesów obywateli oraz przestrzeganie przez Wielką Brytanię zobowiązań dotyczących budżetu UE. Wideo to ukazuje piorytety Parlamentu.

Infografika Aktualności 04:57

Portrety generacji Erasmus

Społeczeństwo -

Christine studiowała architekturę w Atenach, Michele pojechał do Budapesztu — obydwoje jako studenci korzystający z programu Erasmus. Są oni częścią generacji, której życie zostało ukształtowane przez program Erasmus.

Infografika Aktualności 01:27

Niebieska karta UE: uzupełnianie braków kwalifikacji

Gospodarka -

Kraje członkowskie UE są zagrożone niedoborem w zatrudnieniu w kilku kluczowych sektorach: Do roku 2020 Europa może potrzebować nawet 756 000 wykwalifikowanych pracowników w sektorze teleinformatycznym i około miliona pracowników opieki zdrowotnej. Zaktualizowana niebieska karta UE ma przyciągnąć najlepszych i najzdolniejszych na świecie.


O EuroparlTV

EuroparlTV to telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego. Celem naszego serwisu jest informowanie obywateli UE o działalności Parlamentu oraz o tym, jak posłowie kształtują sytuację polityczną i uchwalają przepisy mające wpływ na życie ludzi w całej Europie.

Przejdź do strony internetowej

Kontakt

W przypadku pytań, próśb o informacje i propozycji skierowanych do EuroparlTV można się z nami skontaktować za pomocą poczty e-mail. Poruszane tematy muszą być związane z działalnością Parlamentu Europejskiego. Postaramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi.

Przejdź do strony internetowej