Jean-Claude Juncker Aktualności 02:07

Stan UE 2018

Sprawy UE -

12 września; przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił przed Parlamentem w Strasburgu swoje czwarte i ostatnie orędzie o stanie Unii. Wezwał do silnej i zjednoczonej Europy, ostrzegając przed niebezpieczeństwami populizmu. Na osiem miesięcy przed wyborami europejskimi debata nakreśliła w Strasburgu ambitną ścieżkę dla Unii Europejskiej 27 państw.

miniatura Aktualności 01:21

Strategia dotycząca tworzyw sztucznych dla gospodarki o obiegu zamkniętymm

Sprawy UE -

Zapewnienie, by do 2030 r. wszystkie opakowania plastikowe nadawały się do recyklingu jest jednym z celów nowej strategii, którą bada Parlament Europejski. Nowe środki pomogą krajom europejskim zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych, które nadal produkują, i ograniczyć ich niszczący wpływ na nasze środowisko, klimat, zdrowie i gospodarkę.

Laboratorium Aktualności 01:45

Zwalczanie lekoopornych infekcji

Społeczeństwo -

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to rosnący problem na całym świecie. Obawiają się go lekarze i inni specjaliści w dziedzinie medycyny, ponieważ może on zabić więcej ludzi niż nowotwory do roku 2050, dlatego też Parlament wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia większych środków zapobiegawczych.

Europejski Korpus Solidarności Aktualności 01:30

Europejski Korpus Solidarności

Sprawy UE -

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą, która ma zjednoczyć młodych, aby pomóc potrzebującym w UE. Parlament naciskał na przyznanie nowych funduszy dla Korpusu Solidarności. Dodatkowe działanie takie jak ochrona środowiska o pomoc dla migrantów mają także stać się częścią programu.

miniatura Aktualności 01:10

Pomóc w powrocie na rynek pracy

Sprawy UE -

W jaki sposób Europa może sprostać wyzwaniu długotrwałego bezrobocia? Parlament apeluje o ogólnoeuropejskie rozwiązania mające na celu ograniczenie problemu długotrwałej nieobecności na rynku pracy z powodu choroby.


O EuroparlTV

EuroparlTV to telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego. Celem naszego serwisu jest informowanie obywateli UE o działalności Parlamentu oraz o tym, jak posłowie kształtują sytuację polityczną i uchwalają przepisy mające wpływ na życie ludzi w całej Europie.

Przejdź do strony internetowej

Kontakt

W przypadku pytań, próśb o informacje i propozycji skierowanych do EuroparlTV można się z nami skontaktować za pomocą poczty e-mail. Poruszane tematy muszą być związane z działalnością Parlamentu Europejskiego. Postaramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi.

Przejdź do strony internetowej