Europejski budżet odporny na przyszłe wyzwania

Gospodarka - - 01:14

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Parlament pracuje nad następnym długoterminowym budżetem UE. Sięgające poza 2020 r. wieloletnie ramy finansowe (MFF) powinny być bardziej ambitne, aby sfinansować zarówno stare, jak i nowe priorytety. Europosłowie będą głosować nad priorytetami Parlamentu podczas marcowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Zapis: