Nowy europejski system podróży w celu poprawy kontroli granicznych

Sprawy UE - - 01:29

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Nowy Europejski System Informacji i Zezwoleń na Podróż (ETIAS) wzmocni kontrole na granicach UE. Obywatele państw trzecich zwolnieni z obowiązku wizowego będą musieli złożyć wniosek o zezwolenie na podróż przed przyjazdem do UE. System aplikacji został zaprojektowany tak, aby był szybki, skuteczny i łatwy w realizacji.

Zapis: