W przyszłym tygodniu w Brukseli: od równowagi między życiem zawodowym a życiem osobistym po molestowanie

Sprawy UE - - 00:55

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Parlament ma za zadanie zająć się problemami dotyczącymi równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dla rodziców i opiekunów, zwiększeniu obrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, zwalczaniu molestowania seksualnego, ustanawianiu cyfrowego portalu i walki z różną jakością i składem produktów w różnych krajach jednolitego rynku.

Zapis: