Wieloletni budżet UE: gotowy na nową rzeczywistość

Sprawy UE - - 01:30

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Po raz pierwszy Parlament Europejski będzie głosował nad rewizją, która pozwoli na to, by budżet UE dostosował się do szybko zmieniających się realiów. Europosłowie chcą większej elastyczności w wykorzystywaniu funduszy szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zapis: