Od stanu Unii do praw autorskich: 5 numerów ze Strasburga

Sprawy UE - - 01:00

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił ostatnie swoje orędzie o stanie Unii. Posłowie głosowali na temat przepisów cyfrowych praw autorskich, środków przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy i strategii dotyczącej tworzyw sztucznych. Parlament wzywa Radę do wszczęcia środków dyscyplinarnych wobec Węgier.

Zapis: