Pomóc w powrocie na rynek pracy

Sprawy UE - - 01:10

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

W jaki sposób Europa może sprostać wyzwaniu długotrwałego bezrobocia? Parlament apeluje o ogólnoeuropejskie rozwiązania mające na celu ograniczenie problemu długotrwałej nieobecności na rynku pracy z powodu choroby.

Zapis: