Stan Unii Europejskiej według Junckera: "Wiatr ponownie dmie w żagle Europy"

Sprawy UE - - 02:35

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wystąpił ze swoim corocznym przemówieniem na temat stanu Unii Europejskiej przed Parlamentem w Sztrasburgu, w którym przedstawił pozytywną wizję przyszłości Europy.

Zapis: