UE reformuje swój system handlu węglem.

Sprawy UE - - 01:18

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

W ramach kolejnego kroku w kierunku osiągnięcia docelowej redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 r. Unia Europejska pracuje nad nowymi reformami pionierskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Zapis: