Parlament Europejski i Brexit

Sprawy UE - - 02:17

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Jak Parlament Europejski zareagował na Brexit? Ponieważ Artykuł 50 został uruchomiony w marcu 2017 r., Parlament utworzył grupę sterującą i opracował wytyczne mające określać reakcje na wyzwania stojące zarówno przed UE, jak i Wielką Brytanią po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej. Ostatecznie Parlament również wyrazi również zgodę na końcową umowę.

Zapis: