Przyszłość Europy: Optymalne wykorzystanie Traktatu Lizbońskiego (Elmar Brok)

Sprawy UE - - 02:07

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje odnośnie przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Jeden ze sprawozdawców, Elmar Brok, zachęca UE do pełnego stosowania Traktatu Lizbońskiego, którego polityczne możliwości nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane. UE powinna uczynić na przykład krok w stronę przejrzystości i wspólnej polityki obronnej.

Zapis: