Przyszłość Europy: strefa euro potrzebuje wzmocnienia (Pervenche Berès/Reimer Böge)

Sprawy UE - - 02:23

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje odnośnie przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Dwóch sprawozdawców: Pervenche Berès oraz Reimer Böge pragnnie, by gospodarki państw strefy euro zbliżyły się do siebie w celu uzyskania większej odporności na wstrząsy zewnętrzne. Budżet specjalny dla strefy euro jest jedną z ich głównych propozycji.

Zapis: