W kierunku bardziej sprawiedliwego i prostszego systemu azylowego

Sprawy UE - - 01:30

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Sprawozdawczyni Laura Ferrara wyjaśnia w wywiadzie w jaki sposób granice europejskiego systemu azylowego zostały przetestowane po napływie migrantów oraz w jaki sposób nowe reformy mają na celu usprawnienie procedur przy jednoczesnym zwiększeniu uprawnień.

Zapis: