Budżet

Others - - 02:07

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Przewodniczący Jean Arthuis przedstawi Komisję Budżetowej.

Zapis: