System ETS w UE: Obniżanie emisji poprzez podnoszenie ich cen

Others - - 01:51

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

System handlu emisjami UE ma na celu zniechęcić przemysł do emisji CO2 sprawiając, że bycie ekologicznym jest tańsze. Ale kryzys finansowy sprawił, że konieczne były pewne zmiany.

Zapis: