Flashback: Europa bardziej socjalna

Others - - 04:35

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

W dobie kryzysu gospodarczego Europa podjęła kroki w celu ochrony obywateli. Przyjęto ustawy antydyskryminacyjne obejmujące wszystkie dziedziny życia, opracowano fundusze, aby pomóc ludziom znaleźć pracę.

Zapis: