Zbliżenie: Armenia i Cypr - kluczem do akcesji Turcji

Others - - 17:47

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Dyplomatyczne działania Turcji wobec Armenii świadczą o dobrej woli Turcji. Problemem pozostaje jednak kwestia Cypru. Europosłowie Ria Oomen-Ruijten i przedstawiciel z TUSIAD-u Bahadir Kaleagasi w rozmowie o szansach Turcji na wstąpienie do Unii.

Zapis: