Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów

Others - - 01:54

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Przewodnicząca Vicky Ford przedstawia Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Zapis: