Reporter: Dobrostan zwierząt a bezpieczeństwo ludzi

Others - - 03:54

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Czy ograniczenie eksperymentów na zwierzętach może odbyć się bez wpływu na badania? Nowa dyrektywa proponuje alternatywne rozwiązania.

Zapis: