Reporter: Polowanie na handlarzy ludźmi

Others - - 03:42

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Handel ludźmi w Europie nieustannie wzrasta i PE chce, aby ofiary przemocy przemówiły przeciwko zorganizowanym mafiom. Jak położyć kres handlowi ludźmi? Lepsza współpraca między państwami członkowskimi, lepsza ochrona ofiar i surowsze wyroki.

Zapis: