Wojna o dane

Others - - 02:03

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Walka z terroryzmem powoduje rozdźwięk w stosunkach UE-USA. Wszyscy chcą walczyć z terroryzmem,, ale UE ni zamierza oddać danych obywateli pod kontrolę amerykańskich instytucji. Walka o przekazywanie danych trwa.

Zapis: