Europol: Nowe uprawnienia do walki z terroryzmem

Bezpieczeństwo - - 01:18

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Nowe przepisy mają usprawnić współpracę i wymianę informacji w policji w celu bardziej skutecznego zwalczania terroryzmu w Europie.

Zapis: