Bezpieczniejsze prawa ws. ochrony danych w USA dla obywateli UE

Bezpieczeństwo - - 01:29

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Parlament Europejski dał zielone światło dla przełomowej umowy o wymianie danych kryminalnych pomiędzy dwoma stronami Atlantyku. Tzw. porozumienie parasolowe pomiędzy UE i USA ws. egzekwowania prawa ma zapewnić lepszą ochronę danych osobowych wymienianych pomiędzy stronami.

Zapis: