Eliminowanie „dopalaczy”

Społeczeństwo - - 01:23

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Nowe substancje psychoaktywne (NPS) szybko się rozprzestrzeniają. Monitorowanych jest ponad 600 nowych substancji, przy czym ponad 75% wykryto tylko w ciągu ostatnich sześciu lat. Parlament Europejski analizuje legislacje, aby lepiej reagować na ten problem.

Zapis: