Wspólne cele: wymiar socjalny

Społeczeństwo - - 03:08

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Bezrobocie wśród młodych jest jednym z największych wyzwań w państwach UE. Z problemem tym boryka się także Portugalia. Sérgio Oliveira kieruje programem zatrudnienia, który pomaga młodym osobom w znalezieniu pracy. UE wspiera projekt takie jak ten, oraz wprowadzenie europejskiego filaru praw socjalnych, aby te kwestie stały się częścią podstawowych wartości UE. Zwiększając fundusze na programy socjalne takie jak program Sérgio, UE poprawi jakość życia wielu obywateli.

Zapis: