Ochrona konsumentów

Społeczeństwo - - 04:27

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Parlament Europejski pragnie chronić konsumentów w świecie cyfrowym: zniesienie opłat roamingowych oraz inicjatywa WIFI4EU to przykłady niedawnych sukcesów. Ale przed nami wciąż takie wyzwania, jak kosztowne połączenia długodystansowe, prywatność i łączność elektroniczna oraz przenoszenie treści online.

Zapis: